CENTRUM REHABILITACJI

I MEDYCYNY ORTOPEDYCZNEJ

GRZEGORZ GAŁUSZKA & WOJCIECH ROMANOWSKI

Wirtualna rzeczywistość

Technologia wirtualnej rzeczywistości stosowana jest w rehabilitacji dopiero od początków XXI. wieku, lecz ostatnio burzliwie się rozwija. Pozwala ona nam na dowolne programowanie otoczenia w jakim pacjent będzie się poruszać w trakcie terapii, umożliwia sprawne dopasowywanie zadań terapeutycznych w odniesieniu do osiąganych celów monitorowanych przez system. Jednym z najnowszych jest system pozwalający ćwiczącemu na interakcję z komputerem poprzez odpowiednie oprogramowanie wykorzystujące gesty wykonywane przez kończyny i całe ciało, obserwowane czujnik ruchu np. system Kinect używany w konsolach Xbox firmy Microsoft.

Zaletą tego typu urządzeń jest angażowanie i motywowanie pacjenta, powtarzalność, intensywność, dostosowanie do stanu pacjenta. Zastosowane w rehabilitacji prowadzą do zmniejszenia deficytów, poprawa funkcji, poprawy samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

Zakładając, że mózg kontroluje motorykę używając całych wzorców, a nie poszczególnych mięśni możemy zaplanować terapię w wirtualnej przestrzeni, gdzie pacjent będzie wykonywać określone polecenia w zmiennym środowisku, odpowiednio stymulowany i zmotywowany. Zachowanie pacjenta w świecie wirtualnym może być porównywalne z zachowaniem w świecie rzeczywistym, natomiast terapia jest całkowicie bezpieczna, a terapeuta ma pełne możliwości kontroli wykonywanych zadań.

Wykorzystanie systemu wirtualnej rzeczywistości pozwala nam na terapię dopasowaną do możliwości pacjenta w bezpiecznym otoczeniu. W trakcie rehabilitacji terapeuta wybiera ćwiczenia poprawiające działanie wybranych części ciała. 

W naszym Centrum Rehabilitacji Gałuszka & Romanowski wykorzytujemy doskonały system wirtualnej rzeczywistości firmy VAST.Rehab.

Dlaczego VAST.Rehab?

VAST.REHAB to pionierskie i wysoce zaawansowane oprogramowanie do kompleksowego prowadzenia, wspomagania i dokumentowania procesu rehabilitacji ruchowej z audio-wizyjnym biofeedbackiem w rzeczywistości wirtualnej.

Wyróżnia się wieloma nowatorskimi rozwiązaniami niespotykanymi dotąd, a podnoszącymi ergonomię i efektywność pracy z pacjentem. VAST.REHAB jest programem komputerowym do ćwiczeń funkcji ruchowych i poznawczych.

Oferowany system VAST.REHAB jest wyrobem medycznym i powstał w oparciu o doświadczenia zebrane przy rozwijaniu i wdrażaniu w wielu ośrodkach na całym świecie systemu SeeMe - obecnego na rynku od 2009 roku. SeeMe zyskało uznanie międzynarodowej społeczności specjalistów, jak i ich pacjentów, a dzięki współpracy z nimi nasza praca jest bezustannie konsultowana i opiniowana na najwyższym merytorycznie poziomie.

Spektrum ćwiczeń terapeutycznych możliwych do wykonania z systemem VAST.REHAB obejmuje (ale nie ogranicza się do) przywracanie i trening funkcji takich jak zakres ruchu, siła, wytrzymałość, trening kardiologiczny, zaburzenia balansu i równowagi, kontrola postawy, reakcja na bodźce zewnętrzne, reakcja na bodźce w zaplanowanej wcześniej, lub losowej przestrzeni, przekraczanie linii środkowej, jakość ruchu, świadomość ruchu i propriocepcja, ruchy bilateralne w odpowiedzi na dwustronne bodźce, zaburzenia funkcji poznawczych, pamięć, percepcja, zadania kognitywne i inne.

Ćwiczenia odbywają się pod przykrywką gier komputerowych, dzięki czemu uzyskuje się bardzo dobry efekt motywacyjny. Pacjent momentalnie zapomina o terapii, o chorobie i skupia się wyłącznie na celach gwarantujących osiągnięcie sukcesu w „zabawie”.

System posiada moduł instrukcji multimedialnych – użytkownik otrzymuje wskazówki, jak poprawnie wykonywać postawione przed nim ćwiczenie.

Ponżej ulotka ukazująca możliwości dopasowania systamu do indywidualnych potrzeb pacjenta.