CENTRUM REHABILITACJI

I MEDYCYNY ORTOPEDYCZNEJ

GRZEGORZ GAŁUSZKA & WOJCIECH ROMANOWSKI

 

Rehabilitacja neurologiczna jest w okresie przełomowych zmian, wynikających z najnowszych doniesień i badań naukowych nad funkcjonowaniem i strukturą ośrodkowego układu nerwowego.

Postępowanie terapeutyczne oparte na dowodach naukowych EBM (Evidence Based Medicine) zwiększa skuteczność prowadzonej rehabilitacji oraz szansę na poprawę zdrowia. Pacjent zgłaszający się na rehabilitację określa cele funkcjonalne, które są dla niego najważniejsze.

Fizjoterapeuta analizując zaburzenie układu nerwowego na poziomie struktury, następnie funkcji oraz wykorzystania jej w życiu codziennym określa strategię rehabilitacji, której zastosowanie przyniesie możliwie najlepsze rezultaty.

Wieloaspektowość zaburzeń neurologicznych wymaga scalenia wokół jednego pacjenta interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego udało się zebrać współpracujących lekarzy, fizjoterapeutów, neuropsychologa, neurolopedy oraz biomechanika.

Aktualizowanie oraz poszerzanie naszej wiedzy w zakresie rehabilitacji neurologicznej w sposób praktyczny i teoretyczny odbywa się poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Dzięki aktualnej wiedzy i odbytym szkoleniom możemy w rehabilitacji z pacjentem wykorzystać trening ukierunkowany na specyficzny cel.

W efektywnej pracy z pacjentem wykorzystujemy zjawisko plastyczności układu nerwowego, mózgowych neuronów lustrzanych, treningu z użyciem lustra oraz metod wizualizacji dla odbudowy połączeń neuronalnych a w konsekwencji zaburzonego ruchu. 

 

Centrum Rehabilitacji
Gałuszka & Romanowski
ul. Komorowicka 68
43-300 Bielsko-Biała
33 810 16 14