CENTRUM REHABILITACJI

I MEDYCYNY ORTOPEDYCZNEJ

GRZEGORZ GAŁUSZKA & WOJCIECH ROMANOWSKI

 

 

Centrum Rehabilitacji GR

 

Grzegorz Gałuszka & Wojciech Romanowski

Ul. Komorowicka 68

43-300 Bielsko-Biała

Polska

telefon: +48 33 810 16 14

Grzegorz: 604 147 910
Wojtek: 609 330 923

e-mail:

 

 

Jeśli do nas Państwo zadzwonicie, napiszecie, zostawicie swoje dane będą bezpieczne. 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji GR Grzegorz Gałuszka Wojciech Romanowski Spółka Cywilna reprezentowane przez: Grzegorz Gałuszka i Wojciech Romanowski.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania. Centrum Rehabilitacji GR zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. Centrum Rehabilitacji GR nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.