CENTRUM REHABILITACJI

I MEDYCYNY ORTOPEDYCZNEJ

GRZEGORZ GAŁUSZKA & WOJCIECH ROMANOWSKImgr Marek Knap-Zagóra

WYKSZTAŁCENIE:

1999 - 2003 Dwuetapowy cykl szkoleniowy z zakresu interwencji kryzysowej, realizowany przez ośrodki w Bielsku - Białej i Krakowie
1997 - 1998 Podyplomowe Studium Pedagogiczne Politechnika Koszalińska
1995 - 1996 Studium Oficerskie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
1983 - 1989 Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (jedyna w Polsce katedra neuropsychologii pod kierunkiem prof. Marcelego Klimkowskiego) kierunek: psychologia; dyplom 1989
1981 - 1982 Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski
1978 - 1981 Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

DOśWIADCZENIE - PRACA:

11. 2004 - obecnie jedyny w Bielsku - Białej gabinet neuropsychologicznej terapii metodą EEG Biofeedback (biologiczne sprężenie zwrotne w oparciu o analizę elektroencefalograficzną)
10. 2000 - obecnie Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (asystent - nauczanie metod terapeutycznych, treningi intra- i intepersonalne)
1998 - 2006 współprowadzenie w Koszalinie jedynej tego typu na Pomorzu środkowym agencji GOLDFARB & KNAP DORADZTWO PERSONALNE (rekrutacja, audyty, szkolenia, rozwiązywanie konfliktów)
03. 1995 - 09. 2000 Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (oficer - wykładowca psychologii policyjnej, poza pracą dydaktyczną praca przy doborze kandydatów do służby oraz opieka psychologiczna nad słuchaczami i kadrą ośrodka)
03. 1993 - 03. 1995 Specjalistyczne Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży "ZAWILEC" w Koszalinie (systemowa terapia rodzin {stała superwizja pp. prof. Ireny Namysłowskiej i dr Anny Siewierskiej}, terapia małżeńska i indywidualna, zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych)
01. 1992 - 11. 2004 prywatna praktyka psychoterapeutyczna w Koszalinie
10. 1989 - 12. 1991 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy k. Kielc (praca psychologa diagnosty i terapeuty na oddziałach psychiatrycznych, neurologicznym, psychosomatycznym, nerwic i odwykowym)

INFORMACJE DODATKOWE:

W czasie studiów odbyłem własną dwuletnią psychoterapię pod kierunkiem prof. Jerzego Strojnowskiego.
Pracowałem także w czasie wakacji w Specjalistycznym Zespole Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Zakopanem (dzieci z MPD).

W roku 1991 odbyłem szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej (u p. Anny Lipowskiej-Teutsch) oraz trzymiesięczny staż w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie (pod kierunkiem prof. Jerzego Aleksandrowicza).

W roku 1992 odbyłem szkolenie w zakresie zastosowania metod wizualizacyjnych w terapii chorób psychosomatycznych (asystent prof. Carla Simontona, dr Mariusz Wirga, Pomorskie Centrum Onkologiczne w Bydgoszczy).

W czasie pracy w SCTDiM "Zawilec" odbyłem szereg szkoleń prowadzonych m. in. przez:
prof. Irenę Namysłowską i dr Annę Siewierską - systemowa terapia rodzin,
prof. Stefana Ledera - strategiczna i systemowa terapia rodzin,
prof. Marię Orwid - systemowa terapia rodzin,
doc. Elżbietę Galińską - muzykoterapia,
dr-a Piotra Drozdowskiego - psychodynamiczna terapia nerwic.

W roku 1996 odbyłem szkolenie z zakresu zastosowań metod programowania neurolingwistycznego i hipnozy ericsonowskiej w terapii uzależnień (Tony Berdeen - Holandia).